Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Srbsko

Naposledy aktualizováno dne 7. 8. 2019
Prohlédněte si všechny měny v srbský dinár (RSD)

Minimální hrubá mzda

209,2 RSD za hodinu

Plat podle kategorie

Nekvalifikovaný

209,2 k 320 RSD za hodinu

Kvalifikovaný

276 k 453 RSD za hodinu

Specialista

331 k 519 RSD za hodinu

Mistr

408 k 740 RSD za hodinu pro inženýry

Profesionálové

542 k 1 095 RSD za hodinu

Průměrný výdělek (označení)

60 297 hrubý
43 742 čistý

Denně

8 hodiny

Týdně

40 hodiny

Přesčas

8 hodiny za den
Informace
Denní pracovní doba nesmí být delší než 12 hodin, včetně práce přesčas.

Přestávky

30 minuty
Součást standardní pracovní doby
Zaplaceno
Informace
Zaměstnanci, kteří pracují déle než 10 hodin, mají během dne nárok na přestávku 45 minut.

V rámci země Srbsko

Cestovné

Není součástí standardní pracovní doby
Nejedná se o paušál.
Informace
Pokud zaměstnavatel nepředvídal dopravu, je povinen zaplatit příspěvek ve výši ceny jízdenky veřejné dopravy

Příspěvek na jídlo

8 107 RSD čistý za měsíc

Příspěvek na ubytování

2 % minimální čisté mzdy
Informace
Stanovený příspěvek (2% z minimální čisté mzdy) se předpokládá v případě, kdy zaměstnavatel poskytuje ubytování a stravu. V případě, že tyto nejsou poskytovány - zaměstnanci mají nárok na reálné náklady na stravu a ubytování.

Výživné / denní dávka

ano na služební cestu
Informace
Denní příspěvek a příspěvek na stravu se vzájemně vylučují.

Přesčas

26 % platu

Večerní práce

Povoleno do 22:00 hodiny
Informace
V Srbsku je to považováno za práci ve druhé směně. Zvýšení platu není povinné, není-li regulováno CBA.

Noční práce

Povoleno
26 % platu za hodinu

Práce v sobotu

Povoleno
Informace
Zvýšení platu není povinné. Může být regulováno CBA.

Práce v neděli

Povoleno
Informace
Zvýšení platu není povinné. Může být regulováno CBA.

Práce o veřejných svátcích

Nepovinný údaj
Povoleno
110 % platu

Práce na směny

Povoleno
15 % za hodinu
Informace
Zvýší se o 15 %, pokud taková práce už není kalkulovaná v základním platu.

Pohotovostní mzda

Použitelný
10 % platu za hodinu
Informace
Pohotovost. Během tohoto dne nebo dne odpočinek je zaměstnanec povinen reagovat na výzvu zaměstnavatele. Během této doby, kdy má pohotovost na zavolání se mzda zvýší o 10 %

Příspěvek na řádnou dovolenou

Použitelný
2 482 200 RSD
Informace
Tato částka je nejméně rovna minimální měsíční mzdě - může být vyplacena v jedné splátce, dvou nebo více splátkách či měsíčně - 1/12 z částky každý měsíc.

Další mzdové složky

Použitelný
0,4 % ze základu pro každý rok trvání pracovního poměru se zaměstnavatelem
Vztahuje se na část mzdy z 15 000 srbských dinárů a víc
Informace
Za každý celý rok trvání pracovního poměru u zaměstnavatele se mzda zvýší o 0,4 %

Počet dnů dovolené

Min 23 dny za rok
Informace
Minimální množství 20 dnů (Zákoník práce) se zvyšuje z různých důvodů vycházejíce ze Zákoníku práce.
Počet 23 dnů je minimum podle odvětví CBA v sektoru silniční údržby.

Státní svátky

Nový rok
Druhý den nového roku
7 leden
15 a 16 únor den státnosti
Velký pátek k velikonoční pondělí
Svátek práce
Den příměří
První svátek vánoční
Informace
V případě, že státní svátek vychází na neděli, pak den po dni pracovního klidu (tj. pondělí) není pracovním dnem.

Příspěvky na sociální zabezpečení

14 % penzijní
5,15 % zdravotní
0,75 % nezaměstnanost

Daň z příjmu

10 %
Informace
Vztahuje se na část mzdy z 15 000 srbských dinárů a víc

Choroba/nemoc

65 % platu
Informace
Během prvních 30 dnů zameškaných z důvodu nemoci vyplácí zaměstnavatel mzdu a poté je mzda hrazena z Republikového institutu pro zdravotní pojištění

Pracovní úrazy/nehody

100 % platu
Informace
Během prvních 30 dnů zameškaných z důvodu nemoci vyplácí zaměstnavatel mzdu a poté je mzda hrazena z Republikového institutu pro zdravotní pojištění

Informace Kontakty

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Můžete se na nás obracet v následujících jazycích
Anglicky, Srbština