Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Suedia

Përditësuar për herë të fundit më 12.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Korona suedeze (SEK)

Rroga për kategori

Karpentier; punëtor betoni dhe murator 202,47 SEK në orë tarifa për copë
Karpentier; punëtor betoni dhe murator 184,52 SEK në orë tarifa kohore
Karpentier; punëtor betoni dhe murator 192,76 SEK në orë tarifa e përgjithshme kohore dhe për copë
Hidraulik 201,14 SEK në orë tarifa e përgjithshme kohore dhe për copë
Punëtorët e ndërtimit 202,47 SEK në orë tarifa e përgjithshme kohore dhe për copë
Punëtorë xhami 174,2 SEK në orë tarifa e përgjithshme kohore dhe për copë
Punëtorë llamarinash 189,3 SEK në orë tarifa e përgjithshme kohore dhe për copë

Përditë

8 orë në ditë

Javore

40 orë në javë
Informacione
Mesatarja javore e orëve të punës, përfshirë kohën jashtë orarit për punën në kohë të plotë për punëtorët, mund të mos arrijë më shumë se 48 orë në 4 muaj.

Jashtë orarit

200 orë në vit

Brenda {emri i shtetit}

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

330 SEK
Informacione
Paguar si shtesë e pagës. Shuma reduktohet me 35% nëse punëdhënësi siguron strehim dhe 55% nëse punëdhënësi siguron ushqim dhe strehim.

Jashtë orarit

30 % e rrogës për orë nga 06:00 deri 17:00

Punë në mbrëmje

Lejohet
Nga 17:00 21:00
50 % e rrogës nga 17:00 19:00
70 % e rrogës nga 19:00 nga 10:00 e pasdites deri 5:00 e paradites

Punë natën

Lejohet
22:00 06:00
50 % e rrogës për orë nga 5:00 e paradites deri 6:00 e paradites
100 % e rrogës për orë nga 10:00 e pasdites deri 5:00 e paradites

Punë të shtunave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Kuota për festat e përvitshme

Informacione
Paga e ditëve festive është 13% e të ardhurave të vitit të mëparshëm

Numri i festave

25 ditë në vit

Kontributet e sigurimeve shoqërore

Informacione
Për informacione se ku paguhen taksat dhe benefitet sociale dhe detyrimin për të zbatuar Aktin Suedez për Ambientin e Punës, shih uebsajtin e Autoritetit Suedez për Ambientin e Punës që është zyra koordinuese (autoriteti i kontaktit) në Suedi në lidhje me shërbimin jashtë shtetit: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Informacione Kontaktet

Byggnads

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Suedisht