Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Sverige

Senast uppdaterat den 2019-03-12
Visa alla valutor i Svensk krona (SEK)

Lön per kategori

Snickare, betongarbetare och murare 202,47 SEK per timme ackordslön
Snickare, betongarbetare och murare 184,52 SEK per timme tidlön
Snickare, betongarbetare och murare 192,76 SEK per timme övergripande tariff per styck respektive tid
Rörmokare 201,14 SEK per timme övergripande tariff per styck respektive tid
Byggnadsarbetare 202,47 SEK per timme övergripande tariff per styck respektive tid
Glasarbetare 174,2 SEK per timme övergripande tariff per styck respektive tid
Plåtarbetare 189,3 SEK per timme övergripande tariff per styck respektive tid

Varje dag

8 timmar per dag

Varje vecka

40 timmar per vecka
Info
Genomsnittligt antal arbetade timmar per vecka, inklusive övertid för heltidsarbete för arbetstagare, får inte överstiga 48 timmar över fyra månader.

Övertid

200 timmar per år

I {landets namn}

Uppehälle/dagtraktamente

330 SEK
Info
Betalas utöver lönen. Beloppet minskas med 35 % om arbetsgivaren erbjuder logi och med 55 % om arbetsgivaren erbjuder kost och logi.

Övertid

30 % av timlön 06.00-17.00

Kvällsarbete

Tillåtet
Från 17:00 till 21:00
50 % av lön från 17:00 till 19:00
70 % av lön från 19:00 till 22.00-05.00

Nattarbete

Tillåtet
22:00 06:00
50 % av timlön 05.00-06.00
100 % av timlön 22.00-05.00

Arbete på lördagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på söndagar

Tillåtet
100 % av timlön

Arbete på allmän helgdag

Tillåtet
100 % av timlön

Semesterersättningar

Info
Semesterlönen utgör 13 % föregående års inkomst

Antal lediga dagar

25 dagar per år

Socialförsäkringsavgifter

Info
Information om var skatter och sociala avgifter betalas och om skyldigheten att respektera arbetsmiljölagen finns på Arbetsmiljöverkets webbplats. Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor (kontaktmyndighet) i Sverige när det gäller utstationering: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/utstationering---utlandsk-arbetskraft-i-sverige/

Info Kontakter

Byggnads

Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Svenska