Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An tSualainn

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 12/03/2019
Amharc ar gach airgeadra in Krona na Sualainne (SEK)

Tuarastal in aghaidh catagóire

Siúinéir, oibrí coincréite agus bríceadóir 202.47 SEK in aghaidh na huaire tascráta
Siúinéir, oibrí coincréite agus bríceadóir 184.52 SEK in aghaidh na huaire ráta ama
Siúinéir, oibrí coincréite agus bríceadóir 192.76 SEK in aghaidh na huaire tascráta agus amráta foriomlán
Pluiméir 201.14 SEK in aghaidh na huaire tascráta agus amráta foriomlán
Oibrithe foirgníochta 202.47 SEK in aghaidh na huaire tascráta agus amráta foriomlán
Oibrithe gloine 174.2 SEK in aghaidh na huaire tascráta agus amráta foriomlán
Oibrí miotail leatháin 189.3 SEK in aghaidh na huaire tascráta agus amráta foriomlán

Laethúil

8 uaireanta in aghaidh an lae

Seachtainiúil

40 uaireanta in aghaidh na seachtaine
Faisnéis
Níor cheart go sáródh meánlíon na n-uaireanta seachtainiúla oibre, lena n-áirítear ragobair i bpoist lánaimseartha, 48 uair gach 4 mhí.

Ragobair

200 uaireanta in aghaidh na bliana

Within An tSualainn

Liúntas cothaithe/laethúil

330 SEK
Faisnéis
Íoctha mar bhreis ar an bpá. Laghdaítear an tsuim de 35% má sholáthraíonn an fostóir lóistín agus 55% má sholáthraíonn an fostóir bia agus lóistín.

Ragobair

30 % den tuarastal in aghaidh na huaire ó 06:00 go 17:00

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 17:00 go 21:00
50 % den tuarastal ó 17:00 go 19:00
70 % den tuarastal ó 19:00 go ó 22:00 go 05:00

Obair oíche

Ceadaithe
22:00 06:00
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire ó 05:00 go 06:00
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire ó 22:00 go 05:00

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Liúntas bliantúil saoire

Faisnéis
Bíonn an pá saoire ar 13% den mhéid a tuilleadh an bhliain roimhe

Líon na laethanta saoire

25 laethanta in aghaidh na bliana

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

Faisnéis
Má tá faisnéis faoin áit ina n-íoctar cáin agus ranníocaíochtaí sóisialta agus an dualgas chun an tAcht um Thimpeallacht Oibre (sa tSualainn) a leanúint de dhíth ort, féach suíomh gréasáin Údarás Timpeallachta Oibre na Sualainne. Is é sin an oifig idirchaidrimh (údarás teagmhála) sa tSualainn maidir le hoibrithe ar phostú: https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/Posting-foreign-labour-in-sweden/

Faisnéis Teagmhálaithe

Byggnads

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Sualainnis