Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Hungaria

Përditësuar për herë të fundit më 6.6.2018
Shihi të gjitha valutat në Forinta hungareze (HUF)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
Informacione
Nuk ka ndryshime krahinore, të gjitha pagat janë paga minimale

Rroga për kategori

I pakualifikuar

138.000 HUF në muaj
794 HUF në orë

I kualifikuar

180.500 HUF mujore
1.038 HUF në orë

Përditë

Min 4 maksimumi 12 orë në ditë

Javore

40 orë në javë

Jashtë orarit

300 orë në vit
Informacione
Koha ditore e punës nuk mund të jetë më e gjatë se 12 orë. Midis turneve duhet të garantohet një pushim prej të paktën 11 orësh.

Pauzat

Pushim

20 minuta pas 6 orësh punë
25 minuta pas 9 orësh punë
Informacione
Koha minimale, mund të jetë më e gjatë në përputhje me marrëveshjet kontraktuare

Dreka

Përfshihet te pushimi
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet

Kushte të veçanta

36 orë në javë (nën tokë, ekspozim me radioaktivitet)

Jashtë orarit

50 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet
22:00 06:00
15 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
50 % e rrogës për orë
100 % e rrogës për orë nëse është ditë pushimi

Punë gjatë festave

Lejohet vetëm në rastet të veçanta
100 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
30 % e rrogës për orë

Pagë rezervë

I zbatueshëm
20 % e rrogës për orë

Përbërës të tjerë të pagës

Nuk zbatohet

Tjetër

Paga bazë, përveç rastit të forcës madhore (për shembull: përmbytje)

Numri i festave

20 ditë në vit
21 ditë nga mosha 25 vjeç
22 ditë nga mosha 28 vjeç
23 ditë nga mosha 31 vjeç
24 ditë nga mosha 33 vjeç
25 ditë nga mosha 35 vjeç
26 ditë nga mosha 37 vjeç
27 ditë nga mosha 39 vjeç
28 ditë nga mosha 41 vjeç
29 ditë nga mosha 43 vjeç
30 ditë nga mosha 45 vjeç
Informacione
- leje prindërore (baballarët) për lindjen e fëmijës: 5 ditë - më pas fëmijët nën 16 vjeç: 1 – 2 ditë 2 – 4 ditë 3 ose më shumë – 7 ditë - nën tokë ose ekspozim me radioaktivitet – 5 ditë

Festat zyrtare

11 ditë në vit
1 janar
15 mars
15 maj
20 gusht
23 tetor
1 nëntor
25 dhe 26 dhjetor
E Premtja e Mirë
E Hëna e Pashkës
E Hëna e Rrëshajave

Kontributet e sigurimeve shoqërore

18,5 %

Taksa për të ardhurat

15 %

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

70 % e rrogës mesatare
Maksimumi 9.180 HUF në ditë

Dëmtime/aksidente në punë

100 % e rrogës mesatare

Informacione Kontaktet

ÉFÉDOSZSZ

1071 Budapest
Városligeti fasor 35/a
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Hungarisht