Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Maďarsko

Naposledy aktualizované dňa 6.6.2018
Zobraziť všetky meny v Maďarský forint (HUF)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
Informácie
Nie sú žiadne regionálne rozdiely, všetky mzdy sú minimálne mzdy

Plat na kategóriu

Bez zručností

138 000 HUF na mesiac
794 HUF na hodinu

So zručnosťami

180 500 HUF mesačne
1 038 HUF na hodinu

Denne

Min 4 max 12 hodiny na deň

Týždenne

40 hodiny na týždeň

Nadčas

300 hodiny na rok
Informácie
Denný pracovný čas nemôže trvať dlhšie ako 12 hodín. Medzi smenami musí byť zabezpečených minimálne 11 hodín odpočinku.

Prestávky

Odpočinok

20 minúty po 6 hodinách práce
25 minúty po 9 hodinách práce
Informácie
Minimálny čas, môže byť dlhší ako podľa zmluvných dohôd

Obed

Zahrnuté v odpočinku
Nie je súčasťou štandardného pracovného času
Nevypláca sa

Špeciálne podmienky

36 hodiny na týždeň (podzemie, expozícia rádioaktivite)

Nadčas

50 % z hodinovej mzdy

Práca v noci

Povolené
22:00 komu 6:00
15 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

Povolené
50 % z hodinovej mzdy
100 % z hodinovej mzdy ak deň pokoja

Práca v štátne sviatky

Povolené len v špeciálnych prípadoch
100 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
30 % z hodinovej mzdy

Plat za pohotovosť

Týka sa
20 % z hodinovej mzdy

Dodatočné mzdové komponenty

Nehodí sa

Iné

Základná mzda, okrem prípadov vyššej moci (napríklad: záplavy)

Počet sviatkov

20 dni na rok
21 dni od veku 25 rokov
22 dni od veku 28 rokov
23 dni od veku 31 rokov
24 dni od veku 33 rokov
25 dni od veku 35 rokov
26 dni od veku 37 rokov
27 dni od veku 39 rokov
28 dni od veku 41 rokov
29 dni od veku 43 rokov
30 dni od veku 45 rokov
Informácie
- rodičovská dovolenka (otcovia) pri narodení dieťaťa: 5 dní
- potom deti do 16 rokov:
1 – 2 dni
2 – 4 dni
3 a viac dní – 7 dní
- podzemie alebo vystavenie rádioaktivite – 5 dní

Štátne sviatky

11 dni na rok
1 januára
15 marca
1. mája
20 augusta
23 októbra
1 novembra
25. a 26. decembra
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
Svätodušný pondelok

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

18,5 %

Daň z príjmu

15 %

Choroba

70 % z priemerného platu
Max 9 180 HUF na deň

Pracovné zranenia/úrazy

100 % z priemerného platu

Informácie Kontakty

ÉFÉDOSZSZ

1071 Budapest
Városligeti fasor 35/a
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Maďarčina