Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Republika Çeke

Përditësuar për herë të fundit më 6.6.2022
Shihi të gjitha valutat në Korona çeke (CZK)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
96,4 CZK
16.200 CZK

Rroga për kategori

I pakualifikuar

96,4 CZK 99 CZK : klasat tarifore i-iii
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

I kualifikuar

99 CZK 113 CZK klasat tarifore iii. - vi.
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Specialist

109 CZK 113 CZK klasa tarifore v. - vi.
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Përgjegjës

113 CZK 118 CZK klasa tarifore vi. - vii.
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Përditë

8 12 orë në ditë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

8 në javë
150 në vit
Informacione
Më shumë orë bazuar te marrëveshja midis punëdhënësit dhe punonjësit, por jo më shumë se 416 orë në vit. Koha e përgjithshme e punës jashtë orarit nuk duhet të jetë mesatarisht më shumë se 8 orë në javë gjatë një periudhe që nuk duhet të jetë më e gjatë se 26 javë rresht. Ky numër mund të shkojë maksimumi në 52 javë rresht, por vetëm duke u bazuar në një dispozitë të marrëveshjes së negociuar kolektive.

Pauzat

Pushim

30 minuta
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet
Informacione
Mund të ndahet në pjesë jo më të shkurtra se 15 minuta secila, pas një periudhe pune të vazhdueshme jo më të gjatë se 6 orë (të miturit; 4.5 orë)

Kushte të veçanta

37,5 orë në javë (a* dhe b**)
38,75 orë në javë (c***)
Informacione
a*) punë nën tokë te minierat e qymyrgurit, me xeherorët dhe materiale të tjera të papërpunuara, në vendin e ndërtimit të minierës dhe në vendet e gërmimit për studime gjeologjike b**) në vendet e punës me regjim pune me tri turne ose pa ndërprerje c***) në vendet e punës me një regjim me dy turne; punonjësit nën 18 (p.sh. të miturit) u nënshtrohen dispozitave specifike të Kodit të Punës

Brenda Republika Çeke

Dieta e udhëtimit

Kostoja e udhëtimit nga vendi normal i punës (rezidenca) deri te kantieri i punës paguhet nga punëdhënësi, i cili duhet të përcaktojë metodën e transportit.
Informacione
Vetëm nëse ky është udhëtim pune. Kjo vlen edhe për udhëtimet e punës jashtë shtetit.

Dieta e vakteve

Min 91 CZK nëse udhëtimi zgjat nga 5 deri në 12 orë
Min 138 CZK nëse udhëtimi zgjat më shumë se 12 orë
Min 217 CZK nëse udhëtimi zgjat më shumë se 18 orë

Dieta e strehimit

I zbatueshëm nëse vajtje-ardhja është e pamundur dhe punonjësi qëndron në kantierin e ndërtimit, kostoja e strehimit paguhet nga punëdhënësi.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Nuk zbatohet

Jashtë orarit

25 % e rrogës për orë
Nëse puna jashtë orarit bëhet gjatë ditëve të pushimit të vazhdueshëm, shpërblimi nuk duhet të jetë më i ulët se 40% e të ardhurave mesatare.
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Punë në mbrëmje

Nga 18:00 21:00

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
10 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
10 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
10 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
Për masën e shpërblimit mund të bihet dakord në marrëveshjen e negociuar kolektive të korporatës.

Punë e rrezikshme

Min 50 CZK në orë
Informacione
Përkufizimi i termit "kushte pune të vështira” për qëllime kompensimi financiar do të jepet me Dekret Qeverie.
Kushte pune të vështira
Min 10 % në orë

Pagë rezervë

Nuk zbatohet nëse nuk është përcaktuar në marrëveshjen kolektive të negociuar të korporatës.

Kuota për festat e përvitshme

Nuk zbatohet nëse nuk është përcaktuar në marrëveshjen kolektive të negociuar të korporatës.

Muaji i 13-të

Nuk zbatohet nëse nuk është përcaktuar në marrëveshjen kolektive të negociuar të korporatës.

Muaji i 14-të

Nuk zbatohet nëse nuk është përcaktuar në marrëveshjen kolektive të negociuar të korporatës.

Përbërës të tjerë të pagës

Nuk zbatohet nëse nuk është përcaktuar në marrëveshjen kolektive të negociuar të korporatës.

Tjetër

Min 15 % e rrogës mesatare
25 % e rrogës mesatare në ditët e pushimit

Makineri e prishur

80 % e rrogës mesatare

Kushte të këqija atmosferike

60 % e rrogës mesatare

Numri i festave

20 ditë në vit
2 ditë në javë jo më shumë se 5 në vit *
Informacione
* kohë pune e shpërndarë në mënyrë të parregullt (turne më të gjata se 9 orë), ose
punë në një llogari të kohës së punës, ose
punë në varësi të motit

Festat zyrtare

13 ditë në vit
Dita e Vitit të Ri
E Premtja e Mirë
E Hëna e Pashkës
Dita e Punëtorëve
8 maj
5 korrik
6 korrik
28 shtator
28 tetor
17 nëntor
Pragu i Krishtlindjeve
Dita e Krishtlindjeve

Kontributet e sigurimeve shoqërore

6,5 % e bazës për vlerësimin e taksave kontributet e sigurimeve shoqërore zbritur nga rroga e punonjësit
4,5 % e bazës për vlerësimin e taksave sigurim shëndetësor (privat)
24,8 % e bazës për vlerësimin e taksave sigurim shoqëror shtesë punëdhënësi: 25% e bazës së vlerësimit (= paga bruto) (në këtë: 2.3% sigurimi i shëndetit (= sëmundjet), 21.5% sigurimi për pensionin dhe 1.2% politika kombëtare e punësimit)
Kontributi i sigurimeve shoqërore zbritur nga rroga e punonjësit është 6.5% e rrogës së tij. 25% paguar nga punëdhënësi është një shtesë përveç rrogës bruto të punonjësit. E njëjta zbatohet edhe për sigurimin e shëndetit: kontributi zbritur nga rroga e punonjësit është 4.5%. 9% paguar nga punëdhënësi është mbi rrogën bruto të punonjësit.

Taksa për të ardhurat

15 % e bazës për vlerësimin e taksave

Fondet shtesë të pensionit

Informacione
Për këtë mund të bihet dakord në marrëveshjen e negociuar kolektive të korporatës.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Paga kompensuese *
Ditë 1 14 60 % paga
Maksimumi 224,8 CZK në orë
Sigurimi për sëmundjet **
Duke filluar nga dita e 15-të, 60% e bazës ditore të vlerësimit
Maksimumi 1.285 CZK në ditë
Nga cila kohë e më tej 31 ditë 66 %
Maksimumi 1.413 CZK në ditë
Nga cila kohë e më tej 61 ditë 72 %
Maksimumi 1.542 CZK në ditë

Dëmtime/aksidente në punë

Punëdhënësi (kompania e sigurimeve) paguan diferencën midis pagës kompensuese/pagesave të sigurimeve për sëmundjet dhe të ardhurave mesatare (deri në 100%). Punëdhënësi është i detyruar të nxjerrë një policë sigurimi për ta mbuluar këtë.
Informacione
Pagesa e diferencuar mund të reduktohet nëse punëdhënësi nuk arrin të pajtohet me rregullat/rregulloret e zbatueshme për sigurinë.

Informacione Kontaktet

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
T. +420 731 421 471
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Çekisht