Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Shqipëria

Përditësuar për herë të fundit më 8.7.2019
Shihi të gjitha valutat në Leku shqiptar (ALL)

Paga minimale bruto

26.000 ALL në muaj

Rroga për kategori

I pakualifikuar

26.000 ALL 30.000 ALL në muaj

I kualifikuar

30.000 ALL 50.000 ALL në muaj

Specialist

50.000 ALL 70.000 ALL në muaj

Përgjegjës

45.000 ALL 60.000 ALL në muaj

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

35.000 ALL 45.000 ALL në muaj

Profesionistë

60.000 ALL 120.000 ALL në muaj

Përditë

8 orë në ditë
Informacione
Për punëtorët nën 18 vjeç jo më shumë se 6 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

8 orë në javë
Informacione
Nuk lejohet kohë shtesë jashtë orarit kur punëtori ka bërë 48 orë punë në javë.

Pauzat

30 minuta deri në 8 orë punë
Mbi 8 orë : 30 shtesë minuta
Pjesë e kohës standarde të punës
Paguar

Kushte të veçanta

Orët e Punëve të Veçanta përcaktohen në kontratat individuale ose kolektive midis palëve.

Brenda {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Informacione
Deri në 20% të pagës mujore në formën e kuponëve ose të parave në dorë nëse është përcaktuar në Kontratën midis palëve. (Përfshin dietën e udhëtimit, Dietën e Vakteve, dietën e strehimit)

Dieta e vakteve

Informacione
Deri në 20% të pagës mujore në formën e kuponëve ose të parave në dorë nëse është përcaktuar në Kontratën midis palëve. (Përfshin dietën e udhëtimit, Dietën e Vakteve, dietën e strehimit)

Dieta e strehimit

Informacione
Deri në 20% të pagës mujore në formën e kuponëve ose të parave në dorë nëse është përcaktuar në Kontratën midis palëve. (Përfshin dietën e udhëtimit, Dietën e Vakteve, dietën e strehimit)

Shërben nga {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Informacione
Siç përcaktohet në kontratën individuale ose kolektive midis palëve.

Dieta e vakteve

Informacione
Siç përcaktohet në kontratën individuale ose kolektive midis palëve.

Dieta e strehimit

Informacione
Siç përcaktohet në kontratën individuale ose kolektive midis palëve.

Jashtë orarit

Min 25 % e rrogës për orë

Punë në mbrëmje

Min 20 % e rrogës për orë
Min 150 ALL në orë
Nga 19:00 22:00

Punë natën

Min 50 % e rrogës për orë
Nga 22:00 06:00
Informacione
Puna natën nuk lejohet për punëtorët nën 18 vjeç dhe ata të deklaruar invalidë

Punë të shtunave

Min 25 % e rrogës për orë
Informacione
Puna e kryer në ditë jave ose në ditë festash zyrtare kompensohet nga një tarifë shtesë prej jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pauzë shtesë prej jo më pak se 25% e kohëzgjatjes së kësaj pune, marrë një javë para ose pas përfundimit të saj

Punë të dielave

Min 25 % e rrogës për orë
Informacione
Puna e kryer në ditë jave ose në ditë festash zyrtare kompensohet nga një tarifë shtesë prej jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pauzë shtesë prej jo më pak se 25% e kohëzgjatjes së kësaj pune, marrë një javë para ose pas përfundimit të saj

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Informacione
Puna e kryer në ditë jave ose në ditë festash zyrtare kompensohet nga një tarifë shtesë prej jo më pak se 25% ose me një pushim të barabartë me kohëzgjatjen e punës së kryer plus një pauzë shtesë prej jo më pak se 25% e kohëzgjatjes së kësaj pune, marrë një javë para ose pas përfundimit të saj

Punë me turne

Lejohet

Punë e rrezikshme

Informacione
Përcaktohen në kontratën individuale ose kolektive midis palëve.

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
100 % e rrogës
Informacione
Rroga e paguar për lejen vjetore është ajo që do të përfitonte punonjësi nëse nuk do të kishte leje.

Muaji i 13-të

1 muaj rroga
Informacione
Përveç rrogës paguhet një shpërblim i veçantë nëse parashikohet në kontratë

Vjetërsia

Pas 10 vite

Tjetër

Min 187,5 ALL në orë
Min 50 % e rrogës për orë

Numri i festave

28 ditë në vit

Festat zyrtare

14 ditë
1 janar
2 janar
15 mars dita e verës
22 mars dita e nevruzit
Pashka Ortodokse
1 maj dita e punëtorëve
Dita e Bajramit të Madh
Dita e Kurban Bajramit
19 tetor shenjtërimi i nënë terezës
28 nëntor dita e flamurit dhe e pavarësisë
29 nëntor dita e çlirimit
8 dhjetor dita kombëtare e rinisë
25 dhjetor dita e krishtlindjeve
Informacione
Punonjësi ka të drejtën të paguhet në ditët e festave zyrtare. Kur festa zyrtare bie në fundjavë, pushimi shtyhet të hënën.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

9,5 %
2.470 ALL : min paga
10.893 ALL : maksimumi paga

Sigurim shoqëror shtesë

1,7 %
442 ALL : min paga
1.949 ALL : maksimumi paga

Taksa për të ardhurat

0 30.000 ALL : 0
30.001 150.000 ALL : 13 % e shumës sipër 30.000 ALL
150.001 ALL : 13.000 ALL + 23 % e shumës sipër 150.000 ALL

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Deri në 60 % për 6 muaj nëse ke mbi 10 vjet përvojë pune
80 % pas 6 muaj
Informacione
14 ditët e para të raportit mjekësor paguhen nga punëdhënësi, kurse pjesa tjetër e raporteve deri në fund të afatit 6 mujor paguhet nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore

Dëmtime/aksidente në punë

80 % për 6 muaj

Informacione Kontaktet

FSNDSHPSH

T. 0035567298237
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Shqipe

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA
T. 00355682246074
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Shqipe, Anglisht, Frëngjisht, Italisht