Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Qipro

Përditësuar për herë të fundit më 5.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
1 429 EUR

Rroga për kategori

I pakualifikuar

1 429 EUR

I kualifikuar

1 645 EUR

Përgjegjës

1 905 EUR

Profesionistë

2 191 EUR

Përditë

7,5 orë (nga e hëna deri të enjten)
8 orë (e premte)

Javore

38 orë

Jashtë orarit

3 orë në ditë ( 2 orë natën )
6 orë në javë ( 4 orë natën )
30 orë në muaj ( 21 orë natën )
150 orë në vit

Pauzat

Dreka

Midis 12:00 dhe 14:00
30 minuta
Pjesë e kohës standarde të punës
Paguar

Jashtë orarit

20 % e rrogës për orë

Punë në mbrëmje

Lejohet

Punë natën

Lejohet
19,38 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
50 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
50 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

I detyrueshëm
Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
100 % e rrogës për orë turn nate

Punë e rrezikshme

Min 5 % e rrogës për orë

Pagë rezervë

Nuk zbatohet

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
100 % e rrogës për orë

Tjetër

Makineri e prishur

100 % e rrogës për orë

Kushte të këqija atmosferike

100 % e rrogës për orë

Numri i festave

21 ditë në vit

Festat zyrtare

16 ditë për 2015 (90% e rrogës)

Kontributet e sigurimeve shoqërore

7,3 %
Nuk zbatohet për punëtorët me shërbim jashtë shtetit

Taksa për të ardhurat

38,5 %

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

80 %

Dëmtime/aksidente në punë

80 %

Informacione Kontaktet

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tel. + 357 22 84 97 09
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Greqisht, Anglisht