Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovakia

Cập nhật lần cuối vào 12/03/2019
Xem tất cả các loại tiền tệ tại Euro (€)

Tiền lương tối thiểu

Có thể áp dụng
2,328 EUR mỗi giờ
405 EUR mỗi tháng

Hằng ngày

7,5 8 giờ

Hàng tuần

37,5 40 giờ

Ngoài giờ

8 giờ mỗi tuần
150 giờ mỗi năm 150 giờ có thể là bắt buộc, thêm 400 giờ được người lao động chấp thuận

Nghỉ giải lao

Bữa trưa

50 phút
Không thuộc thời gian làm việc tiêu chuẩn
Không được trả phí

Trong phạm vi {tên quốc gia}

Phụ cấp đi đường

Tối đa 30 EUR mỗi tháng

Trợ cấp bữa ăn

Phần đóng góp của người sử dụng lao động là 55% chi phí ăn uống

Trợ cấp chỗ ở

theo thoả thuận

Ngoài giờ

25 % lương trung bình

Công việc buổi tối

Không cho phép

Công việc ban đêm

Được cho phép
Từ 22:00 đến 06:00
20 % tiền lương mỗi giờ

Làm việc vào thứ Bảy

Được cho phép
50 % lương trung bình

Làm việc vào Chủ nhật

Được cho phép
50 đến 100 % lương trung bình

Làm việc trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Không bắt buộc
Được cho phép
50 đến 100 % lương trung bình

Làm việc theo ca.

Được cho phép
20 đến 30 % lương trung bình
0,34 EUR mỗi giờ

Công việc nguy hiểm

20 % lương tối thiểu

Tiền lương ngừng việc

Không thể áp dụng

Phụ cấp ngày lễ hàng năm

Có thể áp dụng
50 đến 100 EUR theo thỏa thuận

Tháng 13

Có thể áp dụng
Giới hạn tối đa cho mức lương cơ bản

Tháng 14

Không thể áp dụng

Các thành phần tiền lương bổ sung

Có thể áp dụng
Thưởng tăng năng suất

Khác

60 %

Máy móc bị hỏng

50 %

Điều kiện thời tiết xấu

50 %

Số ngày lễ

4 đến 5 tuần
Thông tin
Bộ luật Lao động Slovak, Thỏa ước lao động tập thể

Các ngày lễ quốc gia

15 ngày

Đóng góp an sinh xã hội

13,4 %

Thuế thu nhập

19 %

Quỹ hưu trí bổ sung

Cá nhân

Bệnh tật, ốm đau

Ngày 1 đến 2 : 25 %
Ngày 4 đến 10 : 55 %
Sau 10 ngày : EUR nhà nước thanh toán tối đa 42 euro/ngày

Thông tin Thông tin liên hệ

HLAVNÁ STRÁNKA

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các ngôn ngữ sau
Tiếng Anh, Tiếng Slovak