Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Luksemburgu

Përditësuar për herë të fundit më 12.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
11,1154 EUR në orë për punëtorët e pakualifikuar
1.922,96 EUR në muaj për punëtorët e pakualifikuar
13,3385 EUR në orë për punëtorët e kualifikuar
2.307,56 EUR në muaj për punëtorët e kualifikuar

Rroga për kategori

I pakualifikuar

11,3728 EUR 13,6474 EUR në orë : inxhinieria civile dhe e ndërtimit
11,1154 EUR 14,036 EUR në orë : të tjera

I kualifikuar

14,1135 EUR 15,5394 EUR në orë : inxhinieria civile dhe e ndërtimit
13,3385 EUR 15,3352 EUR në orë : të tjera

Specialist

17,7298 EUR në orë : inxhinieria civile dhe e ndërtimit
14,0073 EUR 19,863 EUR në orë : të tjera

Përgjegjës

19,1979 EUR në orë : inxhinieria civile dhe e ndërtimit
14,0073 EUR 19,863 EUR në orë : të tjera

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

Informacione
Sistemi arsimor Të gjithë çirakët mbi 18 vjeç: pagesa e barasvlershme me pagën minimale për punëtorët e pakualifikuar. Të gjithë çirakët nën 18 vjeç: kompensimi i trajnimit sipas degës së sektorit, nivelit të mësimit dhe llojit të certifikatës së fituar

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

10 orë në ditë
48 orë në javë

Pauzat

Dreka

30 minuta
Nuk paguhet
Pauza të paguara :
Inxhinieria civile dhe e ndërtimit : 15 minuta me minimumi 9 orë punë
Punëtorët e çative : 15 minuta

Brenda {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Informacione
- Inxhinieria civile dhe e ndërtimit: Punëdhënësi organizon transportin e punëtorëve nga shtëpia te kantieret e ndërtimit - Tjetër: kur përdoret makinë personale, firma paguan një shumë për kilometër që normalisht kufizohet me distancën nga selia e firmës te kantieri i punës.

Dieta e strehimit

Vetëm për punë jashtë shtetit
Informacione
Puna jashtë shtetit: normalisht >50 km nga kufiri dhe/ose kur punëdhënësi nuk mund të sigurojë transportin

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

744 EUR në ditë për punë jashtë shtetit
Informacione
Punë jashtë shtetit: normalisht >50 km nga kufiri

Jashtë orarit

40 % në orë
Informacione
Koha jashtë orarit mbetet një përjashtim (punë riparimesh urgjente, punë urgjente me beton, kantiere të papërshtatshme për punëtorët e tjerë, prodhim impiantesh dhe qarkullim trafiku). BNJ duhet të jenë dakord. Duhen informuar inspektorati i punës dhe sigurimet shoqërore në rast pune jashtë orarit të dielave, gjatë festave zyrtare dhe natën.

Punë natën

Nga 22:00 06:00
50 % në orë
Pas 5 ditë : 20 % në orë - sipas një planifikimi të rregullt

Punë të dielave

100 % në orë

Punë gjatë festave

100 % në orë
Informacione
Puna në ditë festash duhet kompensuar me një ditë tjetër pushimi

Punë e rrezikshme

0,5 EUR në orë - inxhinieria civile dhe e ndërtimit:
10 % në orë - bojaxhinjtë
Informacione
Inxhinieria civile dhe e ndërtimit: punë të pista, në ujë dhe me nivel të rëndësishëm balte, skelë e varur më lart se >15m nga toka, përdorim çekiçësh hidraulikë tek ekskavatorët dhe matrapikët pneumatikë prej më shumë se 15kg, puse dhe tunele me hapje nën 1m dhe më të thellë se 3.6m dhe transport ADR. Bojaxhinjtë: llak me spraj, përdorim lëndësh kimike të rrezikshme, smerilim, punë jashtë pa skelë në lartësi >6m ose lyerje fasadash me shkallë anësore përveç lyerjes së dritareve dhe të kanateve të dritareve.

Pagë rezervë

Profesionistët e ashensorëve: 2.9994 €/ditë - 6.4079 €/ditë (Të shtunave, të dielave, në festat zyrtare) të renditura
Montuesit e pajisjeve sanitare-të ngrohjes-të ajrit të kondicionuar: negociuar me punonjësin
Informacione
Profesionistët e ashensorëve: kufiri rezervë prej 128 orësh/javë.

Përbërës të tjerë të pagës

Inxhinieria civile dhe e ndërtimit : 5 % e rrogës bruto
Bojaxhinjtë, profesionistët e ashensorëve: 5 % e rrogës bruto
Elektricistët : 2 % e rrogës bruto
Punëtorët e çative : 2,5 5 % e rrogës bruto (varet nga vjetërsia në firmë)
Montuesit e pajisjeve sanitare-të ngrohjes-të ajrit të kondicionuar : 2 5 % e rrogës bruto (varet nga vjetërsia në firmë)
Shtruesit e pllakave 150 EUR në vit si kuotë për mirëmbajtjen e pajisjeve
Paguar më dhjetor

Tjetër

80 % për orët e parikuperuara para fundit të muajit
Informacione
Për 16 orët e para punëdhënësi ka përgjegjësinë. Për pjesën tjetër, shteti merr përsipër përgjegjësinë e pagesës

Numri i festave

25 ditë
27 ditë në inxhinierinë civile dhe të ndërtimit
26 ditë për bojaxhinjtë, punëtorët e çative, elektricistët
25 29 ditë për profesionistët e ashensorëve
Informacione
Pushimet kolektive: - Inxhinieria civile dhe e ndërtimit: Verë: 15 ditë + festën e 15 gushtit, duke filluar nga premtja e fundit e korrikut. Dimër: 10 ditë + festat e stinës festive (datat përcaktohen me negocime). - Suvatuesit/punëtorët e fasadave: 14 ditë duke filluar nga e shtuna e fundit e korrikut. - Montuesit e pajisjeve sanitare-të ngrohjes-të ajrit të kondicionuar (përveç montuesve të pajisjeve frigoriferike): 15 ditë në gusht.

Festat zyrtare

10 ditë
1 janar
E Hëna e Pashkës
15 maj
Dita e Ngjitjes në Qiell
E Hëna e Rrëshajave
23 qershor
15 gushti
1 nëntor
25 dhe 26 dhjetor

Kontributet e sigurimeve shoqërore

2,8 % për sigurimin e shëndetit
8 % për pensionin
1,4 % për sigurimin e kujdesit shëndetësor

Taksa për të ardhurat

0 40 % sipas klasës së taksës dhe pozicionit të vlerës së të ardhurave në shkallën e taksave zyrtare
0,5 % taksë e përkohshme për të balancuar buxhetin e shtetit
Informacione
Klasa 1: veçanërisht beqarët dhe të pamartuarit. Klasa 1a: vejusha/vejanë prej shumë kohësh, punonjës që kanë nën varësi fëmijë, me vjetërsi, jo rezidentë në vend nëse njëri nga bashkëshortët realizon një të ardhur profesionale në Luksemburg. Klasa 2: çifte të taksuara kolektivisht, vejusha/vejanë dhe të divorcuar/të ndarë prej më pak se 3 vjetësh, jo rezidentë në vend nëse 50% e të ardhurave të familjes realizohet në Luksemburg.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

100 %
Informacione
77 ditë në ngarkim të punëdhënësit (periudha e referencës prej 12 muajsh) bazuar te rroga më e lartë e 3 muajve para lejes për sëmundje. Pas ditës së 77-të, Fondi Kombëtar për Shëndetin paguan lejen e sëmundjes deri në një kufi prej 52 javësh për periudhën 104 javore).

Dëmtime/aksidente në punë

100 %
Informacione
77 ditë në ngarkim të punëdhënësit (periudha e referencës prej 12 muajsh) bazuar te rroga më e lartë e 3 muajve para lejes për sëmundje. Pas ditës së 77-të, Fondi Kombëtar për Shëndetin paguan lejen e sëmundjes deri në një kufi prej 52 javësh për periudhën 104 javore).

Informacione Kontaktet

Hotline OGBL

T. +352 26543 777
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Gjermanisht, Frëngjisht, Portugeze