Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Montenegro

Laatst geüpdatet op 5-3-2019
Toon alle bedragen in Euro (€)

Minimumbrutoloon

288 EUR bruto

Loon per categorie

Gemiddeld loon (indicatie)

650 EUR bruto

Dagelijks

8 uren

Wekelijks

40 uren

Overuren

2 uren per dag
10 uren per week

Pauzes

Rust

15 minuten tot 6 uren van werk
30 minuten tot 8 uren van werk
45 minuten tot 10 uren van werk
Onderdeel van de standaardarbeidstijd
Betaald
Info
gedefiniëerd door het arbeidscontract

Speciale condities

Max. 36 uren per week

In Montenegro

Reiskostenvergoeding

Zoals per branche-CAO

Maaltijdvergoeding

Een warme maaltijd is een integraal onderdeel van het startsalaris

Woonvergoeding

Veldtoelage : 2 % per dag naar de berekende waarde van de coëfficiënt welke de verdiensten bepaalt. indien een werknemer in het veld wordt voorzien van gratis accommodatie en voedsel.
Veldtoelage : 15 % per dag naar de berekende waarde van de coëfficiënt welke de verdiensten bepaalt. indien een werknemer in het veld enkel wordt voorzien van accommodatie of enkel van een maaltijd.
Veldtoelage : 20 % per dag naar de berekende waarde van de coëfficiënt welke de verdiensten bepaalt. indien een werknemer in het veld geen accommodatie of voedsel ontvangt

Overuren

40 % van het uurloon

Nachtwerk

Toegelaten
Van 22:00 tot 06:00
40 % van het uurloon

Werken op zaterdag

Toegelaten

Werken op zondag

Wekelijkse rust zal op zondag worden gehouden. Een werkgever zal in een andere wekelijkse rustdag voor de werknemer voorzien indien de aard van het werk en de werkorganisatie dit vereisten.

Werken op wettelijke feestdagen

Toegelaten
150 % van het uurloon

Ploegenarbeid

Toegelaten

Loon voor stand-by

70 % van een werknemers salaris over de afgelopen drie maanden
Info
Als de werkonderbreking ,niet te wijten is aan de verantwoordelijkheid van de werknemer.

Jaarlijks vakantiegeld

Van toepassing
100 %

Aanvullende bedrijfspensioenregelingen

Niet van toepassing voor gedetacheerde werknemers

Aantal vakantiedagen

Min. 20 dagen
24 dagen als de arbeider jonger is dan 18 jaar
Info
Het aantal dagen neemt toe volgens criteria bepaald door de CAO en het arbeidscontract.

Wettelijke feestdagen

Nieuwjaarsdag
Dag van de Arbeid
21 mei onafhankelijkheidsdag
13 juli staat-uitroepingsdag (kroatië, tjechië, montenegro)
Het recht op betaald verlof, om religieuze feestdagen te vieren, valt toe aan:
- orthodoxe Christenen op Kerstdag, Kerstmis (twee dagen), Goede Vrijdag, Pasen (de tweede dag) en een glorieuze glorie
- rooms-katholieken voor Kerstdag, Kerstmis (twee dagen), Goede Vrijdag, Pasen (de tweede dag) en …
- Moslims voor het Suikerfeest (drie dagen) en het Offerfeest (drie dagen)
- Joden voor het Pesach (twee dagen) en Jom Kipoer (twee dagen)
Info
Staats- en andere feestdagen worden op twee dagen gevierd, op de dag van de feestdag en op de volgende dag

Sociale zekerheids bijdragen

Van 15 tot 20,5 % pensioen- en invaliditeitsverzekering

Aanvullende sociale verzekering

Van 8,5 tot 12,8 % zorgverzekering
Van 0,5 tot 1 % werkloosheidsverzekering

Inkomstenbelasting

Van 9 tot 11 % op inkomsten over 765 EUR bruto

Ziekte

1 tot 60 dagen : 75 % van het loon
Van 60 dagen vanaf : 70 % van het loon

Verwondingen/ongevallen op het werk

100 %

Info Contacten

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
T. +382 (020) 232-315
U kunt in de volgende talen contact met ons opnemen
Engels, Servisch