Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Čierna Hora

Naposledy aktualizované dňa 5.3.2019
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

288 EUR hrubý

Plat na kategóriu

Priemerná mzda (indikácia)

650 EUR hrubý

Denne

8 hodiny

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

2 hodiny na deň
10 hodiny na týždeň

Prestávky

Odpočinok

15 minúty až do 6 hodiny z práce
30 minúty až do 8 hodiny z práce
45 minúty až do 10 hodiny z práce
Súčasť štandardného pracovného času
Platené
Informácie
Definované zmluvou o zamestnanosti

Špeciálne podmienky

Max 36 hodiny na týždeň

V rámci krajiny: Čierna Hora

Dávka na cestovné

Podľa kolektívnej zmluvy v odvetví

Dávka na stravu

Teplé jedno je integrálnou súčasťou počiatočného zárobku

Dávka na ubytovanie

Terénny príspevok : 2 % na deň z vypočítanej hodnoty koeficientu určujúceho zárobok ak je zamestnancovi v teréne poskytnuté ubytovanie a strava zdarma.
Terénny príspevok : 15 % na deň z vypočítanej hodnoty koeficientu určujúceho zárobok ak je zamestnancovi v teréne poskytnuté len ubytovanie, alebo len strava.
Terénny príspevok : 20 % na deň z vypočítanej hodnoty koeficientu určujúceho zárobok ak zamestnanec v teréne nedostáva ani ubytovanie ani stravu

Nadčas

40 % z hodinovej mzdy

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 6:00
40 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené

Práca v nedeľu

Týždenný zvyšok sa použije v nedele. Zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť ďalší deň na použitie jeho týždenného zvyšku, ak si to vyžaduje povaha práce a pracovná organizácia.

Práca v štátne sviatky

Povolené
150 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené

Plat za pohotovosť

70 % priemernej mzdy robotníka za posledné tri mesiace
Informácie
Ak je prerušenie práce nezávislé od zodpovednosti zamestnanca.

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
100 %

Doplnkové zamestnanecké penzijné programy

Netýka sa vyslaných robotníkov

Počet sviatkov

Min 20 dni
24 dni ak je robotník mladší ako 18 rokov
Informácie
Počet dní sa zvyšuje podľa kritérií určených kolektívnou zmluvou a zmluvou o zamestnanosti.

Štátne sviatky

Nový rok
Deň práce
21 máj deň nezávislosti
13 júl deň štátnosti
Právo na platenú dovolenku, na oslavu náboženských sviatkov, patrí:
- ortodoxným kresťanom v sviatok Božieho narodenia, Vianoc (dva dni), na Veľký piatok, Veľkú noc (druhý deň) a slávnu slávu
- rímskym katolíkom v sviatok Božieho Vianoc (dva dni), na Veľký piatok, Veľkú noc (druhý deň) a sviatok Všetkých svätých
- moslimom na Ramadán Bayram (tri dni) a Kurban Bayram (tri dni)
- židom na Pašu (dva dni) a Jama Kipur (dva dni)
Informácie
Štátne a iné sviatky sa oslavujú dva dni, v deň sviatku a nasledujúci deň

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

Od 15 komu 20,5 % dôchodkové a invalidné poistenie

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

Od 8,5 komu 12,8 % zdravotné poistenie
Od 0,5 komu 1 % poistenie v nezamestnanosti

Daň z príjmu

Od 9 komu 11 % zo zárobku prekračujúceho 765 EUR hrubý

Choroba

1 komu 60 dni : 75 % z platu
Od 60 dni a ďalej : 70 % z platu

Pracovné zranenia/úrazy

100 %

Informácie Kontakty

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
T. +382 (020) 232-315
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Srbčina