Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Šveicarija

Paskutinį kartą atnaujinta (data) 2020-02-20
Žiūrėti visas valiutas Šveicarijos frankas (CHF)

Minimalus bendras atlyginimas

Nėra įstatymais nustatyto minimalaus darbo užmokesčio.

Atlyginimas pagal kategoriją

Nepatyręs statybos darbuotojas (darbo užmokesčio C klasė)

25,95 CHF kam 26,75 CHF

Patyręs statybos darbuotojas (darbo užmokesčio B klasė)

29,2 CHF kam 29,95 CHF

Stažuotojas, baigęs su statyba susijusius mokymus (darbo užmokesčio A klasė)

30,85 CHF kam 31,7 CHF

Kvalifikuotas darbuotojas, turintis statybų srities išsilavinimą (darbo užmokesčio Q klasė)

32,05 CHF kam 32,9 CHF

Meistras (darbo užmokesčio V klasė)

34 CHF kam 36,9 CHF

Kasdien

7,5 kam 9 valandos
Informacija
Pagal darbo laiko kalendorių.

Kas savaitę

40,5 valandos
Informacija
Iš viso valandų per metus: 2112 val. (52,14 savaitės vidutiniškai po 40,5 valandos).

Viršvalandžiai

50 valandos per savaitę
Informacija
Priemoka už visas dirbtas valandas, viršijančias 48 valandas per savaitę, turi būti mokama kito mėnesio pabaigoje.

Pertraukos

15 minutės
60 minutės

Kelionės laikas

Informacija
Nors kelionių laikas (minus 30 minučių per dieną) darbuotojams kompensuojamas iš pagrindinio atlyginimo, kelionėse sugaištas laikas nėra laikomas darbo laiku.

Šveicarija

Kelionės išmoka

0,6 CHF už km
Informacija
Kelionės išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jeigu įmonė aiškiai nurodo, kad bus naudojama privati transporto priemonė.
Įmonė turi padengti komandiruotų darbuotojų kelionės į Šveicariją išlaidas.

Išmoka maistui

16 CHF (didesnis kai kuriuose kantonuose)
Informacija
Jeigu įmonė nesiūlo darbuotojų maitinimo.

Išmoka apgyvendinimui

Informacija
Nors įmonė turi padengti apgyvendinimo ir maitinimo išlaidas, dėl šių klausimų nėra jokių rekomendacijų.

Viršvalandžiai

25 %
Informacija
Priemoka mokama už visas dirbtas valandas, viršijančias 48 valandas per savaitę. Kiekvieno mėnesio pabaigoje galima perkelti 25 naujas ir 100 valandų viršvalandžių (už visas valandas, viršijančias šį laiką, priemoka turi būti sumokėta nedelsiant).
Priemoka už visus likusius viršvalandžius mokama balandžio pabaigoje.

Naktinis darbas

Laikinas
Mažiausiai 25 % per valandą
Nuolatinis
2 CHF per valandą
Informacija
Už darbą nuo 20.00 val. iki 5.00 val. (įmonė turi gauti išankstinį leidimą).

Darbas šeštadieniais

25 %
Informacija
Skirtingų priemokų sujungti negalima.

Darbas sekmadieniais

50 %
Informacija
Už darbą nuo 17.00 val. šeštadienį iki 5.00 val. pirmadienį (įmonė turi gauti išankstinį leidimą).

Pamaininis darbas

Priemoka už laiką 20 minutės per pamainą
Arba 1 CHF per valandą

Kasmetinė atostogų išmoka

10,6 % 5 savaitės
13 % 6 savaitės 20 metų ir jaunesniems asmenims bei vyresniems negu 50 metų asmenims.

13-as mėnuo

8,3 %
Informacija
Mokama kiekvienų metų pabaigoje.

Darbo stažas

Sulaukus 65 metų
Informacija
Įstatymo nuostata.

Papildomos profesinių pensijų programos

Statybos ir bėgių tiesimo sektoriuose į pensiją išeinama nuo 60 metų
Darbuotojo įmoka sudaro 2 %
Informacija
Laisvo išmokų judėjimo nėra. Pensija mokama, jeigu laikomasi griežtų sąlygų. Įmoka neprivaloma, jeigu komandiruotės trumpesnės negu 90 dienų.

Šventinių dienų skaičius

5 savaitės nuo 20 metų iki 50 metų amžiaus asmenims.
6 savaitės 20 metų ir jaunesniems asmenims bei vyresniems negu 50 metų asmenims.
Informacija
Dėl mokėjimo būdo reikia susitarti su įmone.

Valstybinės šventės

8 valstybinės šventės per metus
Informacija
Mokama atsižvelgiant į tai, kada jie patenka (valandos nustatomos pagal darbo laiko kalendorių).

Pajamų mokestis

10 kam 15 %
Informacija
Mokesčiai prie pajamų šaltinio išskaičiuojami tik darbuotojams iš užsienio, turintiems leidimus laikinai gyventi arba neturintiems leidimų gyventi. Visi kiti mokesčius moka už praėjusį laikotarpį.

Papildomi pensijų fondai

300 CHF kam 700 CHF
Informacija
Individualiai nustato kiekviena įmonė (mokama tik po 90 darbo dienų).
Komandiruotiems darbininkams
Taikoma iš dalies

Pensija, neįgalumas

5,125 %

Nedarbas

1,1 %

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

1,5 kam 3 %
Informacija
Nuo su darbu nesusijusių nelaimingų atsitikimų (ne darbo metu). Individualiai nustato kiekviena įmonė.

Darbo užmokesčio draudimas

1,5 kam 3 %
Informacija
Individualiai nustato kiekviena įmonė (iki 50% faktinių išlaidų).

Įmoka į Šveicarijos statybos pramonės pariteto fondą

0,7 %
Informacija
Profesinės sąjungos „Unia“ nariams gali būti atlyginta didesnė dalis.

FAR fondas

2 %
Informacija
Įmoka neprivaloma, jeigu komandiruotės trumpesnės negu 90 dienų.
Netaikoma komandiruojamiems darbininkams

Sveikatos draudimas (privatus)

250 CHF kam 400 CHF
Informacija
Draudimo sutartis turi būti sudaryta su privačiu draudiku (žr. www.comparis.ch). ES / ELPA šalių darbuotojai atleidžiami nuo privalomojo komandiruočių draudimo iki 24 mėnesių, pateikus A1 formos pažymą.
Komandiruotiems darbininkams
Taikoma iš dalies

Liga

90 % nuo antros dienos (ne daugiau kaip iki 730 dienų)
Informacija
Išmokos ir pašalpos mokamos per įmonę.

Sužalojimai / nelaimingi atsitikimai darbe

80 % nuo pirmos dienos (ne daugiau kaip iki 730 dienų)
Informacija
Išmokos ir pašalpos mokamos per įmonę.

Informacija Kontaktai

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
T. +41 31 350 22 72
Galite susisiekti su mumis toliau nurodytomis kalbomis
Anglų, Prancūzų, Vokiečių, Italų