Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Çek Cumhuriyeti

Son güncelleme zamanı 15.04.2024
Tüm para birimlerini şurada görüntüle Çek korunası (CZK)

Asgari brüt ücret

Uygulanabilir
112,5 CZK
18.900 CZK

Kategori başına maaş

Vasıfsız

112,5 CZK bitiş 115 CZK : tarife sınıfları i-iii
Yurt dışında çalışan işçiler için geçerli değildir

Vasıflı

115 CZK bitiş 130 CZK tarife sınıfları iii. - vi.
Yurt dışında çalışan işçiler için geçerli değildir

Uzman

126 CZK bitiş 130 CZK tarife sınıfı v. - iv.
Yurt dışında çalışan işçiler için geçerli değildir

Ustabaşı

130 CZK bitiş 135 CZK tarife sınıfı vi. - vii.
Yurt dışında çalışan işçiler için geçerli değildir

Günlük

8 bitiş 12 saatler günlük

Haftalık

40 saatler

Fazla mesai

8 haftalık
150 yıllık
Bilgi
İşveren ve çalışan arasındaki anlaşmaya dayalı olarak daha fazla saat uygulanabilir ancak yılda 416 saati aşamaz. Fazla mesai çalışmasının toplamı, ardı ardına 26 haftadan daha uzun olmaması gereken bir dönem içinde ortalama olarak haftada 8 saati aşmamalıdır. Bu sayı, yalnızca toplu iş sözleşmesindeki bir hükme dayalı olarak ardı ardına 52 haftayı içerecek şekilde uzatılabilir.

Molalar

Dinlenme

30 dakikalar
Standart çalışma süresinin bir parçası değildir
Ücretsiz
Bilgi
Bu, 6 saatten uzun süreli ardışık çalışma dönemi sonrasında her biri en az 15 dakika olacak şekilde parçalara bölünebilir (reşit olmayanlar için: 4,5 saat)

Özel koşullar

37,5 saatler haftalık (a* ve b**)
38,75 saatler haftalık (c***)
Bilgi
a*) kömür, cevher ve diğer ham maddelerin madenciliği için yer altı çalışmaları, maden yapım alanı ve jeolojik inceleme için madencilik tesislerinde bulunma b**) üç vardiyalı veya kesintisiz çalışma düzeni bulunan iş yerlerinde c***) iki vardiyalı düzende çalışan iş yerlerinde, 18 yaşından küçük (reşit olmayan) çalışanlar özel Çalışma Kanunu hükümlerine tabidir

Çek Cumhuriyeti içinde

Seyahat harcırahı

Normal iş yeri alanından (ikamet) çalışma alanına seyahatin maliyeti, ulaşım yöntemini belirleyecek olan işveren tarafından karşılanır.
Bilgi
Yalnızca bir iş seyahati olduğunda. Bu, yurt dışına yapılan seyahatler için de geçerlidir.

Yemek harcırahı

Min. 129 CZK yolculuk 5 ilâ 12 saat sürerse
Min. 196 CZK yolculuk 12 saatten uzun sürerse
Min. 307 CZK yolculuk 18 saatten uzun sürerse

Konaklama harcırahı

Uygulanabilir İşe gidiş/geliş mümkün değilse ve çalışan şantiyede kalıyorsa, konaklama maliyeti işveren tarafından karşılanır.

Asgari geçim/günlük harcırah

Geçerli değil

Fazla mesai

25 % saatlik maaşın
Fazla mesai çalışması, sürekli dinlenme günleri sırasında gerçekleştirilecekse prim ortalama kazancın %40’ından düşük olmamalıdır.
Yurt dışında çalışan işçiler için geçerli değildir

Akşam çalışması

Başlangıç 18:00 bitiş 21:00

Gece çalışması

İzin verildi
Başlangıç 22:00 bitiş 06:00
10 % saatlik maaşın

Cumartesileri Çalışma

İzin verildi
10 % saatlik maaşın

Pazarları Çalışma

İzin verildi
10 % saatlik maaşın

Resmi tatillerde çalışma

İzin verildi
100 % saatlik maaşın

Vardiyalı çalışma

İzin verildi
Prim tutarı için, kurumsal toplu iş sözleşmesinde mutabakata varılabilir.

Tehlikeli çalışma

Min. 50 CZK saatlik
Bilgi
Mali tazminat amaçlı olarak “zorlu çalışma koşulları” teriminin tanımı, Hükümet Kararı ile verilecektir.
Zorlu çalışma koşulları
Min. 10 % saatlik

Bekleme ödemesi

Geçerli değil kurumsal toplu iş sözleşmesinde belirlenmediği sürece.

Yıllık tatil harcırahı

Geçerli değil kurumsal toplu iş sözleşmesinde belirlenmediği sürece.

13. ay

Geçerli değil kurumsal toplu iş sözleşmesinde belirlenmediği sürece.

14. ay

Geçerli değil kurumsal toplu iş sözleşmesinde belirlenmediği sürece.

İlave ücret bileşenleri

Geçerli değil kurumsal toplu iş sözleşmesinde belirlenmediği sürece.

Diğer

Min. 15 % ortalama maaşın
25 % ortalama maaşın dinlenme günlerinde

Arızalı makine

80 % ortalama maaşın

Kötü hava koşulları

60 % ortalama maaşın

Tatil sayısı

20 günler yıllık
2 günler haftalık en fazla 5 yıllık *
Bilgi
* düzensiz dağıtılmış çalışma süresi (9 saatten uzun vardiyalar) veya bir çalışma süresi hesabına göre çalışma ya da hava koşullarına bağlı çalışma

Resmi tatiller

13 günler yıllık
Yılbaşı
Paskalyadan Önceki Cuma
Paskalya Pazartesisi
İşçi Bayramı
8 Mayıs
5 Temmuz
6 Temmuz
28 Eylül
28 Ekim
17 Kasım
Noel Arifesi
Noel

Sosyal güvenlik katkıları

6,5 % vergi matrahının çalışanın maaşından kesilecek sosyal güvenlik katkıları
4,5 % vergi matrahının sağlık sigortası (özel)
24,8 % vergi matrahının ek sosyal güvenlik sigortası İşveren: değerlendirme tabanının %25’i (= brüt ücret) (bunda: %2,3 sağlık (= hastalık) sigortası, %21,5 emeklilik sigortası ve %1,2 ulusal istihdam politikası)
Çalışanın maaşının %6,5’i kesilecek sosyal güvenlik katkısı olarak maaşından kesilir. İşveren tarafından, çalışanın brüt maaşına ek olarak %25 fazladan ödeme yapılır. Aynı durum, sağlık sigortası için de geçerlidir: çalışanın maaşından kesilecek katkı tutarı %4,5’tir. İşveren tarafından, çalışanın brüt maaşına ek olarak %9 oranda fazladan ödeme yapılır.

Gelir vergisi

15 % vergi matrahının

Ek emeklilik fonları

Bilgi
Bunun için, kurumsal toplu iş sözleşmesinde mutabakata varılabilir.

Hastalık

Tazmin edici ücret *
Günler 1 bitiş 14 60 % ücret
Maksimum 254 CZK saatlik
Hastalık sigortası **
15. günden itibaren günlük matrahın %60’ı
Maksimum 1.452 CZK günlük
Başlayacağı zaman 31 gün 66 %
Maksimum 1.597 CZK günlük
Başlayacağı zaman 61 gün 72 %
Maksimum 1.742 CZK günlük

İş yerinde yaralanma/kaza

İşveren (sigorta şirketi), tazmin edici ücret/hastalık sigortası ödemeleri ile ortalama kazanç arasındaki farkı (%100’e kadar) karşılar. İşveren, bunu kapsayacak bir sigorta poliçesi düzenleme yükümlülüğüne sahiptir.
Bilgi
Fark ödemesi, işverenin ilgili güvenlik kuralları/düzenlemeleri ile uyumsuz bir şekilde hareket etmesi halinde azaltılabilir.

Bilgi Kişiler

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Aşağıdaki dillerden bizimle iletişime geçebilirsiniz
İngilizce, Çekçe