Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalsko

Naposledy aktualizované dňa 22. 4. 2019
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
600 EUR

Plat na kategóriu

Bez zručností

600 EUR na mesiac

So zručnosťami

656 EUR na mesiac

Špecialista

683 EUR na mesiac

Majster

719 EUR na mesiac

Denne

8 hodiny na deň

Týždenne

40 hodiny na týždeň

Nadčas

2 hodiny na deň
200 hodiny na rok

Prestávky

1 komu 2 hodiny na deň
Informácie
Robotník nemôže pracovať viac než 5 po sebe nasledujúcich hodín.

V rámci krajiny: Portugalsko

Dávka na cestovné

Informácie
Podmienky budú dohodnuté so zamestnávateľom. Prídely môžu byť vyplatené prostredníctvom dávok na diéty.

Dávka na stravu

5,7 EUR na deň

Dávka na ubytovanie

Informácie
Podmienky budú dohodnuté so zamestnávateľom. Prídely môžu byť vyplatené prostredníctvom dávok na diéty.

Diéty/denná dávka

Informácie
Podmienky budú dohodnuté so zamestnávateľom. Prídely môžu byť vyplatené prostredníctvom dávok na diéty.

Nadčas

50 % z hodinovej mzdy za prvú hodinu
75 % z hodinovej mzdy za nasledujúce hodiny (alebo časti)

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 7:00
30 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa
Informácie
Rovnaká odmena, ako keby robotník pracoval počas dovolenky.

13. mesiac

Týka sa
1 mesiac z hrubého platu
Platené dňa začiatok dovolenky
Informácie
Dávka sa vypláca pred obdobím minimálne 15 po sebe nasledujúcich dní dovolenky. V prípade kratšej dovolenky sa proporčne vypláca iba časť dávky, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

14. mesiac

Týka sa
1 mesiac z hrubého platu
Platené dňa december
Informácie
Úmerne k odpracovnému obdobiu počas roka.

Počet sviatkov

22 dni
Informácie
Až do 25 dní podľa zaregistrovanej prezencie.

Štátne sviatky

13 dni + 1 premosťovací deň
1. januára
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
25 apríla
1. mája
Sviatok božieho tela a krvi
10 júna
15 augusta
5 októbra
1 novembra
1 decembra
8 decembra
25. decembra
24. december sa považuje za premosťovací deň a je platenou dovolenkou

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

11 % z hrubého platu

Choroba

Od 1 komu 30 dni 55 % z hrubého platu
Od 31 komu 90 dni 60 % z hrubého platu
Od 91 komu 365 dni 70 % z hrubého platu
Vyše 365 dni 75 % z hrubého platu
Informácie
Ak je nemocenská dávka 55% alebo 60%, dodatočných 5% je vymeraných, ak:
- sa odmena rovná alebo je nižšia ako 500 eur
- ak sú v rodine viac ako 3 deti do 16 rokov alebo do 24 rokov, ak dostávajú rodinné prídavky
- ak je v rodine dieťa s postihnutím, ktoré poberá prídavok.

Pracovné zranenia/úrazy

Úplná dočasná neschopnosť pracovať prvý 12 mesiace 70 % z hrubého platu
Úplná dočasná neschopnosť pracovať po 12 mesiace 75 % z hrubého platu
Čiastočná dočasná neschopnosť pracovať 70 % z hrubého platu
Informácie
Vážny alebo smrteľný úraz musí byť komunikovaný zamestnávateľom do 24 hodín pracovnému inšpektorátu (ACT: Autoridade para as condições do trabalho)

Ak to v stavebníctve zamestnávateľ nesplní, zodpovednosť má subdodávateľ do 24 hodín a potom hlavný dodávateľ.

Informácie Kontakty

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Portugalčina, Angličtina, Francúzština