Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovenia

Ultima actualizare la 28.05.2019
View all currencies in Euro (€)

Salariu minim brut

886,63 EUR

Salariu per categorie

Necalificat

480,13 EUR

Capabil

654,39 EUR

Specialist

773,48 EUR

Maistru-şef

866,11 EUR

Profesioniști

1.027,3 EUR

Zilnic

8 ore

săptămânal

Min 35 max 40 ore pe săptămână

Ore suplimentare

2 ore pe zi
8 ore pe săptămână
20 ore pe lună
170 ore pe an (max 230, cu aprobarea angajatului)

Pauze

30 minute
Plătit

Within Slovenia

Indemnizaţie de călătorie

O indemnizație bazată pe tariful de transport public

Indemnizaţie pentru hrană

4,5 EUR pe zi

Diurnă pentru cazare

conform facturii
Informaţie
Numai în cazul călătoriilor în interes de serviciu
pentru lucrători detaşaţi
Pentru lucrători detaşaţi: se va plăti de către angajator.

Ore suplimentare

30 % din salariul/ oră

munca de noapte

De la 22:00 până la 07:00
40 % din salariul/ oră

Munca în zilele de duminică

50 % din salariul/ oră

Munca în zilele de sărbători legale

50 către 100 % din salariul/ oră (100% în data de 1 ian. și în data de 1 mai)

Munca pe ture

10 % din salariul/ oră

muncă periculoasă

Min 3 % pe oră

Plată standby

10 % pe oră

Primă vacanță anuală

850 EUR pe an

a 13-a lună

Decis la nivel de companie

Altele

Informaţie
O indemnizație pentru lucrul pe șantiere îndepărtate

peste 30 km 1 euro
peste 40 km 2 euro
peste 50 km 3 euro
... pentru fiecare 10 km 1 euro
max 18 euro

Număr de vacanţe

Min 4 săptămâni pe an

Sărbători legale

12 zile pe an

Contribuţii asigurări sociale

22,1 %
pentru lucrători detaşaţi
ține cont de legislația țării în care muncitorul este detașat.

Asigurare suplimentară de protecție socială

16,1 %

Taxa pe venit

16 până la 50 %
Informaţie
(16%, 27%, 41%, 50%)

Fonduri suplimentare de pensie

Opţional

Boală/leziuni

De la 1 până la 30 zile : 80 %
Peste 31 zile : 80 %

Vătămări/accidente de muncă

100 %

Informaţie Contacte

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Ne puteți contacta în următoarele limbi
Croat, Engleză, Sloven