Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovenia

Ultima actualizare la 20.02.2020
Vizualizați toate valutele în Euro (€)

Salariu minim brut

94.058 EUR

Salariu per categorie

Necalificat

480,13 EUR

Capabil

654,39 EUR

Specialist

773,48 EUR

Maistru-şef

866,11 EUR

Profesioniști

1.027,3 EUR

Zilnic

8

săptămânal

Min 35 max 40 ore pe săptămână

Ore suplimentare

2 ore pe zi
8 ore pe săptămână
20 ore pe lună
170 ore pe an (max 230, cu aprobarea angajatului)

Pauze

30 minute
Plătit

În \Slovenia

Indemnizaţie de călătorie

O indemnizație bazată pe tariful de transport public

Indemnizaţie pentru hrană

5 EUR pe zi

Diurnă pentru cazare

conform facturii
Informaţie
Numai în cazul călătoriilor în interes de serviciu
pentru lucrători detaşaţi
Pentru lucrători detaşaţi: se va plăti de către angajator.

Ore suplimentare

30 % din salariul/ oră

munca de noapte

De la 22:00 până la 07:00
40 % din salariul/ oră

Munca în zilele de duminică

50 % din salariul/ oră

Munca în zilele de sărbători legale

50 către 100 % din salariul/ oră (100% în data de 1 ian. și în data de 1 mai)

Munca pe ture

10 % din salariul/ oră

muncă periculoasă

Min 3 % pe oră

Plată standby

10 % pe oră

Primă vacanță anuală

850 EUR pe an

a 13-a lună

Decis la nivel de companie

Altele

Informaţie
O indemnizație pentru lucrul pe șantiere îndepărtate

peste 30 km 1 euro
peste 40 km 2 euro
peste 50 km 3 euro
... pentru fiecare 10 km 1 euro
max 18 euro

Număr de vacanţe

Min 4 săptămâni pe an

Sărbători legale

12 zile pe an

Contribuţii asigurări sociale

22,1 %
pentru lucrători detaşaţi
ține cont de legislația țării în care muncitorul este detașat.

Asigurare suplimentară de protecție socială

16,1 %

Taxa pe venit

16 până la 50 %
Informaţie
(16%, 27%, 41%, 50%)

Fonduri suplimentare de pensie

Opţional

Boală/leziuni

De la 1 până la 30 zile : 80 %
Peste 31 zile : 80 %

Vătămări/accidente de muncă

100 %

Informaţie Contacte

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Ne puteți contacta în următoarele limbi
Croat, Engleză, Sloven