Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

România

Ultima actualizare la 17.06.2020
Vizualizați toate valutele în leu românesc (RON)

Salariu minim brut

Aplicabil
3.000 RON pe lună

Salariu per categorie

Necalificat

3.000 RON pe lună

Capabil

3.000 RON pe lună

Specialist

3.000 RON pe lună

Maistru-şef

3.000 RON pe lună

Începători / lucrători tineri

3.000 RON pe lună

Profesioniști

3.000 RON pe lună

Zilnic

8 ore

săptămânal

40 ore

Ore suplimentare

4 ore pe zi
8 ore pe săptămână (în mod excepţional o săptămână de lucru poate depăşi 48 ore, dar media pe o perioadă de 4 luni trebuie să fie de 48 ore/săptămânî)
medie 48 ore/ săptămână ore pe trimestru
medie 48 ore/ săptămână ore pe semestru
medie 48 ore/ săptămână ore pe an

Pauze

Odihnă

Informaţie
Zilnic – minim 12 ore, și în mod excepțional 8 ore la schimbarea turelor; pentru 12 ore de lucru minim 24 de ore de odihnă.

Săptămânal – minim 48 de ore de luni până duminică.

Prânz

după 6 ore de muncă
face parte din programul standard de lucru (prin contract colectiv)
Plătit (prin contract colectiv)

Condiţii speciale

6 7 ore pe zi
30 35 ore pe săptămână
medie 48 ore/ săptămână pe trimestru
medie 48 ore/ săptămână pe semestru
medie 48 ore/ săptămână pe an

În \România

Indemnizaţie de călătorie

Informaţie
Cazarea este asigurată de către angajator și nu poate fi dedusă din salariu
neaplicabil în cazul lucrătorilor detașați

Indemnizaţie pentru hrană

Opţional
Informaţie
sistem de tichete de masă

Diurnă pentru cazare

Cazare asigurată
Informaţie
Când vă aflați într-un loc de muncă neobișnuit, cazarea este asigurată de către angajator și nu poate fi dedusă din salariu.
neaplicabil în cazul lucrătorilor detașați

Subzistenţă/ Indemnizaţie zilnică

O medie de 35 EUR
Informaţie
Atunci când este vorba despre un loc de muncă neobișnuit, nivelul este stabilit numai pentru sectorul public. Pentru sectorul privat, nivelul este negociabil.
pentru lucrători detaşaţi
Dacă cheltuielile pentru masă, cazare sau transport nu sunt plătite, acestea pot fi adăugate în salariul din țara de origine dacă acesta este conform cu nivelul salariului minim din România.

Ore suplimentare

75 % din salariul/ oră

munca de noapte

Aprobat
De la 22:00 către 06:00
25 % din salariul/ oră

Munca în zilele de sâmbătă

Aprobat până la 5 zile/săptămână programul de lucru
Negocabil în contractele colective

Munca în zilele de duminică

Aprobat până la 5 zile/săptămână programul de lucru
Negocabil în contractele colective

Munca în zilele de sărbători legale

Obligatoriu pentru serviciile de utilități și nevoile de bază
Aprobat pentru activități care nu pot fi oprite
100 % din salariul/ oră

Munca pe ture

Aprobat
Negocabil în contractele colective

muncă periculoasă

Negocabil în contractele colective
neaplicabil în cazul lucrătorilor detașați

Plată standby

neaplicabil

Primă vacanță anuală

neaplicabil

a 13-a lună

neaplicabil

a 13-a lună

neaplicabil

Componente suplimentare de salariu

neaplicabil

Altele

75 % din salariu
pentru lucrători detaşaţi
Nu este inclus în mod specific în conceptul salariului minim, însă un procent minim este obligatoriu așa cum se prevede în Codul muncii.

Număr de vacanţe

20 zile pe an cel puțin 10 zile consecutive.

Sărbători legale

Variabile
1 și 2 ianuarie
24 ianuarie
Prima şi a doua zi de Paşti
1 mai (Ziua Muncii)
1 iunie
Prima şi a doua zi de Lunea Albă
Sf. Fecioară Maria (8 august)
Ziua Sf. Apostol Andrei (30 noiembrie)
1 decembrie (Ziua Națională a României)
Prima şi a doua zi de Crăciun
Două zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase pentru alte religii recunoscute în mod legal înafară de creștinism

Contribuţii asigurări sociale

25 % pentru pensie
10 % pentru sănătate
neaplicabil în cazul lucrătorilor detașați

Asigurare suplimentară de protecție socială

pentru lucrători detaşaţi
plătite în țara de origine

Taxa pe venit

10 %

Boală/leziuni

75 % în caz de boală*
100 % în caz de urgenţe medicale sau alte boli speciale
Informaţie
* Din prima zi până în ziua a 5-a plătit de angajator
* Nu mai mult de 183 zile/an
pentru lucrători detaşaţi
depinde de ţara expeditoare

Vătămări/accidente de muncă

100 %
Informaţie
Din prima zi până în ziua a 5-a plătit de angajator;
Nu mai mult de 183 zile/an.
pentru lucrători detaşaţi
depinde de ţara expeditoare

Informaţie Contacte

Confederation Confederaţia Sindicatelor Democratice din România

Ne puteți contacta în următoarele limbi
românesc

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

T. +40213027053, +40213027031
Ne puteți contacta în următoarele limbi
Engleză, Franceză, românesc

National Trade Union Confederation Blocul Naţional Sindical

Ne puteți contacta în următoarele limbi
românesc

National Trade Union Confederation Cartel-ALFA

Ne puteți contacta în următoarele limbi
românesc

National Trade Union Confederation Meridian

Ne puteți contacta în următoarele limbi
românesc

National Trade Union Confederation Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Ne puteți contacta în următoarele limbi
românesc

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

T. +40232257100, +40752079315
Ne puteți contacta în următoarele limbi
Engleză, Franceză, românesc

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3
Bucuresti
Romania
T. +40.21.312.38.86
Ne puteți contacta în următoarele limbi
Engleză, românesc