Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An tSlóivéin

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 28/05/2019
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

886.63 EUR

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

480.13 EUR

Oilte

654.39 EUR

Speisialtóir

773.48 EUR

Saoiste

866.11 EUR

Gairmithe

1,027.3 EUR

Laethúil

8 uaireanta

Seachtainiúil

Íos. 35 uaslíon 40 uaireanta in aghaidh na seachtaine

Ragobair

2 uaireanta in aghaidh an lae
8 uaireanta in aghaidh na seachtaine
20 uaireanta in aghaidh na míosa
170 uaireanta in aghaidh na bliana (230 ar a mhéid, le formheas ón bhfostóir)

Sosanna

30 nóiméad
Íoctha

Within An tSlóivéin

Liúntas taistil

Ar bhonn an táille iompair phoiblí

Liúntas béile

4.5 EUR in aghaidh an lae

Liúntas lóistín

De réir sonraisc
Faisnéis
I gcás turas gnó amháin
le haghaidh oibrithe ar phostú
Le haghaidh oibrithe ar phostú: le híoc ag an bhfostóir.

Ragobair

30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ó 22:00 suas le 07:00
40 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

50 go 100 % den tuarastal in aghaidh na huaire (100% an 1 ean. agus an 1 bealtaine)

Sealobair

10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair dhainséarach

Íos. 3 % in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

10 % in aghaidh na huaire

Liúntas bliantúil saoire

850 EUR in aghaidh na bliana

13ú mí

Cinneadh na cuideachta

Eile

Faisnéis
Liúntas as obair i láithreáin iargúlta

thar 30km 1 euro
thar 40km 2 euro
thar 50km 3 euro
... gach 10km 1 euro
18 euro ar a mhéad

Líon na laethanta saoire

Íos. 4 seachtain(í) in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

12 laethanta in aghaidh na bliana

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

22.1 %
le haghaidh oibrithe ar phostú
cuir i gcuntas dlí na tíre ina bhfuil an t-oibrí ar phostú.

Árachas slándála sóisialta breise

16.1 %

Cáin ioncaim

16 suas le 50 %
Faisnéis
(16%, 27%, 41%, 50%)

Cistí pinsin breise

Roghnach

Breoiteacht/tinneas

Ó 1 suas le 30 laethanta : 80 %
Níos mó ná 31 laethanta : 80 %

Gortuithe/timpistí oibre

100 %

Faisnéis Teagmhálaithe

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Cróitis, Béarla, Slóivéinis