Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An tSlóivéin

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 20/02/2020
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

94,058 EUR

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

480.13 EUR

Oilte

654.39 EUR

Speisialtóir

773.48 EUR

Saoiste

866.11 EUR

Gairmithe

1,027.3 EUR

Laethúil

8

Seachtainiúil

Íos. 35 uaslíon 40 uaireanta in aghaidh na seachtaine

Ragobair

2 uaireanta in aghaidh an lae
8 uaireanta in aghaidh na seachtaine
20 uaireanta in aghaidh na míosa
170 uaireanta in aghaidh na bliana (230 ar a mhéid, le formheas ón bhfostóir)

Sosanna

30 nóiméad
Íoctha

Within An tSlóivéin

Liúntas taistil

Ar bhonn an táille iompair phoiblí

Liúntas béile

5 EUR in aghaidh an lae

Liúntas lóistín

De réir sonraisc
Faisnéis
I gcás turas gnó amháin
le haghaidh oibrithe ar phostú
Le haghaidh oibrithe ar phostú: le híoc ag an bhfostóir.

Ragobair

30 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ó 22:00 suas le 07:00
40 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

50 go 100 % den tuarastal in aghaidh na huaire (100% an 1 ean. agus an 1 bealtaine)

Sealobair

10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair dhainséarach

Íos. 3 % in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

10 % in aghaidh na huaire

Liúntas bliantúil saoire

850 EUR in aghaidh na bliana

13ú mí

Cinneadh na cuideachta

Eile

Faisnéis
Liúntas as obair i láithreáin iargúlta

thar 30km 1 euro
thar 40km 2 euro
thar 50km 3 euro
... gach 10km 1 euro
18 euro ar a mhéad

Líon na laethanta saoire

Íos. 4 seachtain(í) in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

12 laethanta in aghaidh na bliana

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

22.1 %
le haghaidh oibrithe ar phostú
cuir i gcuntas dlí na tíre ina bhfuil an t-oibrí ar phostú.

Árachas slándála sóisialta breise

16.1 %

Cáin ioncaim

16 suas le 50 %
Faisnéis
(16%, 27%, 41%, 50%)

Cistí pinsin breise

Roghnach

Breoiteacht/tinneas

Ó 1 suas le 30 laethanta : 80 %
Níos mó ná 31 laethanta : 80 %

Gortuithe/timpistí oibre

100 %

Faisnéis Teagmhálaithe

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Cróitis, Béarla, Slóivéinis