Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Chipir

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 05/03/2019
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

Infheidhme
1,429 EUR

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

1,429 EUR

Oilte

1,645 EUR

Saoiste

1,905 EUR

Gairmithe

2,191 EUR

Laethúil

7.5 uaireanta (luan go déardaoin)
8 uaireanta (dé haoine)

Seachtainiúil

38 uaireanta

Ragobair

3 uaireanta in aghaidh an lae ( 2 uaireanta san oíche )
6 uaireanta in aghaidh na seachtaine ( 4 uaireanta san oíche )
30 uaireanta in aghaidh na míosa ( 21 uaireanta san oíche )
150 uaireanta in aghaidh na bliana

Sosanna

Lón

Idir 12:00 agus 14:00
30 nóiméad
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Íoctha

Ragobair

20 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ceadaithe

Obair oíche

Ceadaithe
19.38 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Éigeantach
Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire seal oíche

Obair dhainséarach

Íos. 5 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

Níl bainteach

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Eile

Innealra briste

100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Drochaimsir

100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Líon na laethanta saoire

21 laethanta in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

16 laethanta le haghaidh 2015 (90% den tuarastal)

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

7.3 %
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Cáin ioncaim

38.5 %

Breoiteacht/tinneas

80 %

Gortuithe/timpistí oibre

80 %

Faisnéis Teagmhálaithe

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Tel. + 357 22 84 97 09
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Gréigis, Béarla