Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1

Тел. 01-8586300
Мога да ви помогна в
английски, ирландски, полски
Jim Sheridan
Мога да ви помогна в
английски - ирландски
+353 (0)1 8586409