Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1

Điện thoại 01-8586300
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Ireland, Tiếng Ba Lan
Jim Sheridan
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Ireland
+353 (0)1 8586409