Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4

Тел. + 359 2 950 73 39
Мога да ви помогна в
български, английски, гръцки, Македонски
Plamena Parteniotis
Мога да ви помогна в
български - английски - гръцки - Македонски
Yordan Yordanov
Мога да ви помогна в
български - английски - Македонски
+ 35929807339; +359898777487