Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4

Điện thoại + 359 2 950 73 39
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Bulgaria, Tiếng Anh, Tiếng Hy Lạp, Tiếng Macedonia
Plamena Parteniotis
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Bulgaria - Tiếng Anh - Tiếng Hy Lạp - Tiếng Macedonia
Yordan Yordanov
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Bulgaria - Tiếng Anh - Tiếng Macedonia
+ 35929807339; +359898777487