Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Kontakta en fackförening

Behöver du stöd, hjälp och/eller information kan du kontakta en fackförening. De är glada att stå till tjänst

Federation "Construction, Industry and Water supply" - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4

Tel. + 359 2 950 73 39
Kan hjälpa dig på
Bulgariska, Engelska, Grekiska, Makedonska
Plamena Parteniotis
Kan hjälpa dig på
Bulgariska - Engelska - Grekiska - Makedonska
Yordan Yordanov
Kan hjälpa dig på
Bulgariska - Engelska - Makedonska
+ 35929807339; +359898777487