Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An Ostair

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 24/08/2023
Amharc ar gach airgeadra in Euro (€)

Íosphá comhlán

Infheidhme
14.94 EUR go dtí 19.8 EUR

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

14.94 EUR

Oilte

15.72 EUR go dtí 17.54 EUR

Speisialtóir

17.54 EUR

Saoiste

19.26 EUR

Gairmithe

17.54 EUR go dtí 19.26 EUR

Laethúil

8 go 9 uair(eanta)

Seachtainiúil

39 uaireanta

Ragobair

1 go 3 uaireanta in aghaidh an lae

Sosanna

Scíth

tar éis 6 bliana oibre
30 nóiméad
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha

An Ostair

Liúntas taistil

De ghnáth EUR 32

Liúntas béile

Cumhdaithe sa liúntas laethúil

Liúntas cothaithe/laethúil

Íos. 12 go dtí 32 EUR in aghaidh an lae más gá do na hoibrithe bheith ag obair lasmuigh d’áitreabh na cuideachta ar feadh níos mó ná 3 huaire.

Ragobair

50 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair oíche

Ceadaithe
Níl aon tuarastal sainithe

Obair oíche

Ceadaithe
Ó go
50 go 100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
Faisnéis
Is lá oibre é Dé Sathairn de réir dlí san Ostair. De ghnáth, oibrímid 5 lá ó Luan go hAoine.

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe faoi réir rialachán speisialta (dlí nó comhaontú comhchoiteann)
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Ceadaithe faoi réir rialachán speisialta (dlí nó comhaontú comhchoiteann)
50 go 100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
50 go 100 % den tuarastal in aghaidh na huaire
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire seal oíche

Obair dhainséarach

5 go 25 % in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

Níl bainteach

Liúntas bliantúil saoire

Ciste sóisialta: BUAK
Faisnéis
Arna chinneadh de réir dlí (BUAG)

13ú mí

Infheidhme
Tuairim is 1 lá pá in aghaidh gach lá saoire
Íoctha an tús na laethanta saoire
Faisnéis
BUAG

14ú mí

Infheidhme
Tuairim is 1 lá pá míosúil
Íoctha an samhain

Comhchodanna pá breise

Infheidhme

Eile

100 % más amhlaidh nach iad na hoibrithe is cúis leis an moill

Drochaimsir

60 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Líon na laethanta saoire

25 laethanta
30 laethanta tar éis 25 bliana oibre

Laethanta saoire poiblí

13 laethanta

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

17.12 % % den tuarastal

Cáin ioncaim

0 go 55 %

Breoiteacht/tinneas

Seachtain 1 go 6 : 100 %
Seachtain 7 go 10 : 50 % íoctha ag an gcuideachta, íocann an ciste sláinte an chuid eile
Seachtain go : %

Gortuithe/timpistí oibre

Seachtain 1 go 8 : 100 %
Seachtain go : %
Seachtain : %

Faisnéis Teagmhálaithe

GBH

R-phost. bau-holz@gbh.at
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, An Ghearmáin