Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Свържете се с профсъюз

В случай, че се нуждаете от съдействие, помощ и/или информация, можете да се свържете с профсъюз и той с радост ще ви съдейства

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland

Мога да ви помогна в
английски, полски
Jakub Kus
Мога да ви помогна в
английски - полски
+48 22 8256061