Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

SPPNSHPSH

Rr. Vellezerit Manesterliu, Banesa 2/1, Tirane, ALBANIA

Điện thoại 00355682246074
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Albania, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Ý
Flutura Lamçe
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Albania - Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Ý
00355694263094
Bulku Sherif
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Albania
00355682246074
Riza Bengasi
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Albania
00355672982373

FSNDSHPSH

Điện thoại 0035567298237
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Albania