Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45

Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Hungary
Pallagi Gyula
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Hungary
+36 30 3658884