Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Norge

Senast uppdaterat den 2019-03-14
Visa alla valutor i Norsk krona (NOK)

Lön per kategori

Arbetstagare under 18 års ålder

6 EUR per timme
190 EUR per vecka

Arbetstagare utan yrkesutbildning, utan erfarenhet av byggnadsarbete

183,1 NOK

Arbetstagare utan yrkesutbildning med minst ett års erfarenhet av byggnadsarbete

191 NOK

Yrkesutbildad

203,8 NOK

Genomsnittslön (indikativt)

216 NOK (genomsnitt för arbetare)
210 NOK (median för arbetare)

Varje dag

Max 9 timmar
Info
Särskilda avtal för att förlänga fristerna kan överenskommas i kollektivavtal och/eller av yrkesinspektionen.

Varje vecka

Max 40 timmar
Info
Särskilda avtal för att förlänga fristerna kan överenskommas i kollektivavtal och/eller av yrkesinspektionen.

Övertid

per dag 13 timmar
Per vecka 48 timmar
Per månad 100 timmar
Per år 200 timmar
Högst 4 timmar

Raster

Vila

30 minuter för åtta timmars arbete
Del av normalarbetstiden om rasten tas på arbetsplatsen
Info
En anställd ska ha minst en rast om arbetstiden per dag överstiger fem timmar och 30 minuter.

Särskilda villkor

Info
Arbetstiden ska ordnas på ett sådant sätt att anställda inte utsätts för ogynnsam fysisk eller psykisk belastning och så att de kan respektera säkerhetshänsyn.

I {landets namn}

Reseersättning

Info
Inga bestämmelser i lag – bara en hänvisning till bestämmelserna i värdlandet. (men regleras i vissa kollektivavtal).

Bostadsbidrag

Info
För uppdrag som kräver övernattning utanför hemmet ska arbetsgivaren i allmänhet betala för kost och logi, men ett fast traktamente, betalning mot redovisning eller liknande kan avtalas.

Uppehälle/dagtraktamente

Info
För uppdrag som kräver övernattning utanför hemmet ska arbetsgivaren i allmänhet betala för kost och logi, men ett fast traktamente, betalning mot redovisning eller liknande kan avtalas.

Övertid

Minst 40 % av lönen

Kvällsarbete

Tillåtet
Från 21:00 till 06:00

Nattarbete

Tillåts bara om nödvändigt på grund av arbetets art

Arbete på lördagar

Tillåtet

Arbete på söndagar

Inte tillåtet, med mindre nödvändigt på grund av arbetets art
Info
Som söndagsarbete betraktas arbete som utförs mellan kl. 18 på lördagen fram till kl. 22 på söndagen.

Arbete på allmän helgdag

Inte tillåtet, med mindre nödvändigt på grund av arbetets art
Info
Som arbete på allmän helgdag betraktas arbete som utförs mellan kl. 18 föregående dag fram till kl. 22 på den allmänna helgdagen.

Skiftarbete

Tillåtet

Semesterersättningar

Minst 10,2 % av den lön som erhölls föregående år
Info
Betalas den sista vanliga lönedagen före semestern eller i juni.

Anställningstid

Efter 60 år en veckas extra semester

Kompletterande tjänstepensionssystem

Info
De flesta arbetsgivare måste inrätta ett tjänstepensionssystem för sina anställda

Antal lediga dagar

Minst 20 dagar per år
Högst 30 dagar per dag
Minst 10 på varandra följande dagar

Allmänna helgdagar

Nyårsdagen
Skärtorsdag
Långfredagen
Annandag påsk
Arbetets dag – 1 maj
17 maj konstitutionsdagen
Kristi himmelsfärdsdag
Annandag pingst
Juldagen
26 december

Socialförsäkringsavgifter

Info
Medlemskap i det nationella försäkringssystemet är obligatoriskt. Avgiften uppgår till 8,2 % av bruttolönen.

Inkomstskatt

Genomsnitt 30 %

Ytterligare pensionsfonder

Info
Ingår i det nationella försäkringssystemet. Man måste ha varit medlem av systemet i ett år för att ha rätt att få pension från Norge.

Sjukdom/åkommor

52 veckor
Info
Man måste ha arbetat i minst fyra veckor och sjukdomen måste vara dokumenterad.

Arbetsskador eller -olyckor

52 veckor
Info
Man måste ha arbetat i minst fyra veckor och sjukdomen måste vara dokumenterad.

Info Kontakter

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Tel. +47 23 06 31 00

To the dot

Street 1 800 Brugge Belgium
Du kan kontakta oss på något av följande språk
Engelska, Irländska, Norska, Svenska