Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa

Điện thoại +351 218 818 585
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Nuno Gonçalves
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Bồ Đào Nha
+351 21 881 85 85
Pedro Jorge
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Pháp - Tiếng Bồ Đào Nha
+351 21 881 85 85