Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

FNV Bouw

Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Hà Lan, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Tây Ban Nha
Ellen Hoeijenbos
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Hà Lan - Tiếng Anh - Tiếng Đức - Tiếng Tây Ban Nha
0031 6 12608445