Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Hotline OGBL

Điện thoại +352 26543 777
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Đức, Tiếng Pháp, Tiếng Bồ Đào Nha