Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Stokite į profesinę sąjungą

Dauguma teisių, kuriomis šiandien džiaugiasi darbininkai, yra profesinių sąjungų nuolatinių pastangų ir kovų per pastaruosius dešimtmečius rezultatas. Apskritai darbininkai daug pasiekė. Tačiau šių pasiekimų negalima laikyti savaime suprantamais, nes jiems nuolat daromas spaudimas. Kasdien susiduriame su naujais iššūkiais, štai kodėl profesinės sąjungos dabar dar svarbesnės negu anksčiau.
Kartu mes esame stiprūs ir galime daug ką pakeisti jums ir jūsų bendradarbiams.

Ką profesinė sąjunga gali nuveikti dėl jūsų*:

 • informuoti jus ir ginti jūsų kaip darbininko teises
 • padėti išsaugoti jūsų darbą bei sąžiningą ir didesnį užmokestį
 • užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas
 • atstovauti jums prieš jūsų darbdavį ir susiderėti dėl gero sandorio jums
 • teikti teisinę paramą ir pagalbą
 • teikti mokymus arba padėti jums patenkinti jūsų poreikius, susijusius su mokymais
 • padėti jums rasti darbą
 • padėti jums jaustis grupės, kurioje jūsų balsas svarbus, dalimi
 • PADĖTI IŠGIRSTI JŪSŲ BALSĄ
 • ...

Profesinė sąjunga yra tiek stipri, kiek į ją įsitraukia jos nariai, mums reikia, kadJŪS :

 • įsitrauktumėte
 • prisiimtumėte atsakomybę
 • demonstruotumėte solidarumą
 • IMTUMĖTĖS VEIKSMŲ!!

Įstodami į profesinę sąjungą tapsite didesnės bendruomenės, kovojančios dėl visų teisių ir gerovės, nariu. Jūs nebebūsite vieni! DIRBKIME KARTU

Jums reikia mūsų, mums reikia jūsų!

STOKITE Į PROFESINĘ SĄJUNGĄ DABAR!

Norėdami sužinoti kaip, spauskita šią nuorodą ir rasite žmogų, kuris mielai jums padės.


*skirtingose šalyse gali būti teikiamos skirtingos paslaugos