Descarcă app Logare

GermaniaGermania

Legendă

  • neaplicabil în cazul lucrătorilor detașați
Ultima actualizare la 07.04.2017
View all currencies in

salariu

Salariu minim brut

Aplicabil
11,3 EUR pe oră

Capabil

14,7 EUR pe oră (Germania de Vest)
14,55 EUR pe oră (Berlin)
pentru lucrători detaşaţi
Aplicabil în cazul tuturor muncitorilor din construcții din Germania de Vest și Berlin

Salariu per categorie

15,31 Către 21,91 EUR pe oră **
Informaţie
** Aplicabil în cazul muncitorilor detașați, dar neobligatoriu din punct de vedere legal

Programul de lucru

Zilnic

Max 8,5 Ore

săptămânal

41 Ore aprilie - noiembrie
38 Ore Perioada de iarnă

Ore suplimentare

2 Ore Pe zi
Informaţie
Nu puteți lucra mai mult de 10 ore pe zi

Premii

Ore suplimentare

25 % din salariul/ oră

munca de noapte

Aprobat
De la 20:00 Către 05:00
20 % din salariul/ oră

Munca în zilele de sâmbătă

Aprobat
dacă comitetul de întreprindere este de acord, fără prime

Munca în zilele de duminică

Aprobat - dacă autorităţile publice sunt de acord
75 % din salariul/ oră

Munca în zilele de sărbători legale

Aprobat - dacă autorităţile publice sunt de acord
Max 200 % din salariul/ oră

Munca pe ture

Aprobat - dacă comitetul de întreprindere este de acord

Indemnizaţie pentru hrană

4,09 EUR Germania de Vest, numai dacă muncitorul lipsește de acasă timp de mai mult de 10 ore

Diurnă pentru cazare

34,5 EUR Pe zi dacă lucrătorul nu poate merge acasă noaptea Dacă angajatul doarme într-un loc amenajat de către angajator, angajatorul poate deduce 6.50 euro/ noapte.

Indemnizaţie de călătorie

Home la locul de muncă

0,2 EUR Pe km cu mașina proprie - maxim 20 euro/zi

muncă periculoasă

0,3 Către 12,05 EUR pe oră

Primă vacanță anuală

20 % din salariul brut

a 13-a lună

Max 93 Oră salarii - în majoritatea regiunilor din Germania de Vest

Altele

Există multe mecanisme de flexibilizare

Vacanțe

Număr de vacanţe

30 zile Pe an
Informaţie
Minimul legal este de 20 zile/an. Partenerii sociali au convenit la 30 de zile/an în sectorul construcțiilor

Sărbători legale

În jur de 12 zile Pe an
Informaţie
Sărbătorile legale diferă de la o regiune la alta.

Deduceri salariale

Contribuţii asigurări sociale

20 %
Informaţie
Pentru asigurarea de pensie, sănătate şi şomaj

Taxa pe venit

Variabile
Informaţie
Impozitul pe venit este calculat asupra veniturilor muncitorului, ținând cont de situația sa familială (căsătorit sau nu, copii, venitul soțului/soției/partenerului)

Fonduri suplimentare de pensie

9,2 EUR pe lună
Informaţie
deducere suplimentară minimă pentru muncitori în construcții

Boală şi leziuni

Boală/leziuni

Săptămână 1 Către 6 : 100 % plătit de angajator
După săptămână 6 : 90 % plătit de asigurarea de sănătate

Contacte

Linkuri